[email protected] KillDisk 13.0.11.0

Tải xuống [email protected] KillDisk 13.0.11.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • File Deleter Phục hồi dữ liệu

  • Bạn có những file chứa thông tin “tối mật” cần xóa đi một cách vĩnh viễn? Các công cụ phục hồi file bị xóa hiện nay là cực mạnh, có thể “moi” ra file bị xóa ngay khi bạn đã “Empty Recycle Bin” hoặc format đĩa cứng. Sao bạn không thử công cụ mang tên File
  • Xếp hạng: 3 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Eraser Phần mềm xóa file vĩnh viễn

  • Eraser 6.2.0.2991 là phần mềm nhỏ gọn nhưng lại tỏ ra vô cùng hữu ích chỉ với một tính năng là xóa tập tin vĩnh viễn.
  • Xếp hạng: 4 15 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Portable Delete Files Permanently

  • Delete Files Permanently 3.3 là phần mềm cho phép bạn xóa vĩnh viễn các tập tin mà không có bất kỳ cơ hội phục hồi. Nó giúp bạn giữ sạch ổ đĩa cứng của mình bằng cách xóa vĩnh viễn các tập tin và thư mục bạn chỉ định.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Xóa file