Phần mềm Dữ liệu - File là các tiện ích hỗ trợ việc tạo và quản lý file như sao lưu, phục hồi, mã hóa, đặt mật khẩu... ngoài ra, còn bao gồm các phần mềm nén, giải nén file, hỗ trợ sao chép và xóa hoàn toàn dữ liệu trên máy tính.

Top ứng dụng Dữ liệu - File tải nhiều nhất

🖼️ Gramblr 2.9 Đăng ảnh từ máy tính lên Instagram

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.146

🖼️ Advanced Renamer 3.84 Đổi tên tập tin và thư mục hàng loạt

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.945

🖼️ Folder Lock 7.7 Khóa, mã hóa tập tin và thư mục

🖼️
 • Đánh giá: 69
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 103.294

🖼️ Unlocker 1.9 Phần mềm xóa file, thư mục cứng đầu

🖼️
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 573.036

🖼️ Any File Remover 10.0 Phần mềm xóa file, dữ liệu cứng đầu

🖼️
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.522

🖼️ GetDataBack Pro 5.50 Phục hồi dữ liệu ổ cứng FAT, NTFS

🖼️
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 98.983

🖼️ MiniTool Power Data Recovery 8.5 Khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.386

🖼️ Acronis True Image 2019 Phần mềm sao lưu và khôi phục hệ thống

🖼️
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.325

🖼️ Auto FTP Manager 7.05 Truyền tải tập tin qua giao thức FTP

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.605

🖼️ Dictation Pro 1.0 Biến giọng nói thành văn bản

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.929
Có tất cả 2.731 phần mềm.