ActiveSync 4.5

Link Download ActiveSync chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Holeesoft Blu-ray Windows Mobile Converter

  • Holeesoft Blu-ray Windows Mobile converter là một giải pháp để chuyển đổi cho đĩa Blu-ray Disc sang định dạng Windows Mobile video.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AnyDesk Phần mềm truy cập máy tính từ xa

  • AnyDesk 7.1.8 là phần mềm điều khiển máy tính từ xa nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Any Desk có tính năng tương tự như Teamviewer giúp hỗ trợ máy tính từ xa thông qua kết nối Internet.
  • Xếp hạng: 4 117 Phiếu bầu
🖼️
  • SPB Backup 2.0.2

  • Spb Backup là giải pháp toàn diện cho việc tạo sao lưu trữ bản sao của dữ liệu trên Pocket PC của bạn. Nó tạo ra file back up có khả năng tự giải nén khiến cho tiến trình sao lưu và khôi phục lại rất đơn giản và trực quan.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Quản lý, đồng bộ Điện thoại