Tiện ích hỗ trợ mobile là các ứng dụng giúp kết nối điện thoại với máy tính, sao lưu và đồng bộ dữ liệu điện thoại từ máy tính,... giúp quản lý điện thoại toàn diện nhất.

Top ứng dụng Tiện ích tải nhiều nhất

🖼️ Aiseesoft FoneLab iPhone Data Recovery 9.1 Khôi phục dữ liệu bị mất từ iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 374

🖼️ dr.fone iOS Screen Recorder 2.0 Quay video màn hình iPhone và stream lên PC

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

🖼️ iMyFone Fixppo 2.0 Khôi phục hệ thống iOS, sửa lỗi iPhone/iPad

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

🖼️ BlackBerry Desktop Software v7.1 Quản lý dữ liệu điện thoại BlackBerry trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.585

🖼️ PhoneRescue for iOS 3.7 Khôi phục dữ liệu bị mất trên iPhone/iPad/iPod Touch

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.413

🖼️ Sony Ericsson PC Suite 1.6 Kết nối điện thoại với PC

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.328

🖼️ KingRoot 5.3 Công cụ root điện thoại Android nhanh, đơn giản

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.160

🖼️ Kingo Android Root 1.5 Root thiết bị Android đơn giản và miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.583

🖼️ ActiveSync 4.5 Đồng bộ hóa thiết bị di động và máy tính

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft ActiveSync là phần mềm được dùng để đồng bộ hóa các dạng thức tập tin hay thông tin khác nhau giữa các thiết bị Pocket PC hay Windows Mobile Smartphone (gọi chung là thiết bị WM) với máy tính...
 • windows Version: 4.5
 • Tìm thêm: ActiveSync đồng bộ hóa Pocket PC Windows Mobile Smartphone
 • Đánh giá: 160
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 273.471

🖼️ TouchCopy 16 Chuyển dữ liệu từ iPhone/iPad sang PC

🖼️
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.170
Có tất cả 451 phần mềm.