Adaware Antivirus 12.8.1241.0

Link Download Adaware Antivirus chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ Malwarebytes Incident Response Phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại toàn diện

🖼️
 • Phát hành: Malwarebytes Corporation
 • Malwarebytes Incident Response (tên cũ: Malwarebytes Breach Remediation) là phần mềm diệt virus và bảo vệ an ninh hệ thống tuyệt vời dành cho doanh nghiệp.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 217

🖼️ Malwarebytes Premium 4.1 Tìm kiếm và tiêu diệt Malware

🖼️
 • Phát hành: Malwarebytes
 • Malwarebytes Premium 4.1.0.56 là ứng dụng hữu hiệu kết hợp các công nghệ mạnh mẽ nhất để giúp người dùng tìm kiếm, tiêu diệt và ngăn chặn malware. Malwarebytes Premium rất dễ sử dụng.
 • windows Version: 4.1.0.56
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 85.920

🖼️ SPYWAREfighter 4.3 Ngăn chặn spyware cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Spamfighter
 • SPYWAREfighter là một chương trình chống spyware mạnh mẽ, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng.
 • windows Version: 4.3.5
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.509

🖼️ SpyFerret

🖼️
 • Phát hành: SpyFerret
 • SpyFerret là phần mềm diệt spyware, adware, trojans, worms,popup...miễn phí.
 • windows
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.580

🖼️ Oshi Unhooker 1.3 Phát hiện và tiêu diệt Rootkit

🖼️
 • Phát hành: Aveas
 • Oshi Unhooker là một ứng dụng phát hiện và diệt các rootkit ẩn.
 • windows Version: 1.3.402
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 301
Xem thêm Diệt Spyware - Malware