Tải AkelPad bản Portable

Tải xuống Tải AkelPad bản Portable

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Tải AkelPad bản Portable được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download AkelPad chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Visual RPG Studio 2.4 Phần mềm tạo game 2D / 3D cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: LastEnd
 • Visual RPG Studio là ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tạo ra các game 2D hoặc 3D cho riêng mình. Công cụ phát triển game này bao gồm nhiều mẫu (template) hỗ trợ toàn diện cho quá trình tạo game của người dùng.
 • windows Version: 2.4.11
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.757

🖼️ ExpertPDF Split PDF 3.4 Phần mềm tách file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF Split PDF là phần mềm tách file PDF cho .NET có chứa file epsplitpdf.dll là một assembly có thể được link tới bất kì 1 ứng dụng .NET nào. Với phần mềm này, người dùng có thể cắt file PDF và sử dụng rất nhiều lựa chọn.
 • windows Version: 3.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

🖼️ ExpertPDF PDF Security for .NET 3.3 Ứng dụng bảo mật file PDF

🖼️
 • Phát hành: Outside Software
 • ExpertPDF PDF Security for .NET mang đến khả năng mã hóa file PDF cho ứng dụng mà bạn đang tạo, dù là website ASP.NET hay ứng dụng Windows Forms.
 • windows Version: 3.3.0

🖼️ TeXnicCenter (32-bit) Hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX

🖼️
 • Phát hành: TeXnicCenter
 • TeXnicCenter 2.0 là phần mềm hỗ trợ soạn thảo văn bản LaTeX. TeXnicCenter là phần mềm tự do nhưng chỉ chạy được trên nền Windows, và thường đi kèm với MikTeX trong ProteXt, một bộ sắp chữ LaTeX trong môi trường Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.302

🖼️ PyCharm IDE tốt nhất cho lập trình Python

🖼️
 • Phát hành: JetBrains
 • PyCharm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng trong lập trình máy tính, đặc biệt cho ngôn ngữ Python.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 625
Xem thêm Công cụ Lập trình