Top ứng dụng Phần mềm lập trình tải nhiều nhất

Android SDK Android SDK 24.4 Công cụ phát triển Android

Android SDK
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.747

Android Studio Android Studio 2.3 Công cụ lập trình Android

Android Studio
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.362

KompoZer KompoZer 0.7 Công cụ thiết kế web đơn giản

KompoZer
 • Đánh giá: 1.192
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 571.510

Notepad++ Notepad++ 7.5 Soạn thảo ngôn ngữ lập trình

Notepad++
 • Phát hành: Don Ho
 • Notepad++ hay còn gọi là Notepad Plus là bộ công cụ soạn thảo ngôn ngữ lập trình miễn phí, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: ASP, PHP, Java, C#, Python, Jsp...
 • windows Version: 7.5.1
 • Dung lượng: 2,8 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Notepad++ Download Notepad++ tải Notepad++ notepad notepad plus plus
 • Đánh giá: 243
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361.516

Wimpy Player Wimpy Player Trình phát nhạc, video HTML5

Wimpy Player
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

MiKTeX MiKTeX 2.9 Quản lý hệ thống TeX/LaTeX trên Windows

MiKTeX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

chm2web chm2web 2.85 Chuyển đổi CHM sang HTML

chm2web
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Visual Studio Code Visual Studio Code 1.16 Công cụ chỉnh sửa code miễn phí

Visual Studio Code
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 513

C-Free Professional C-Free Professional 5.0 Công cụ lập trình C

C-Free Professional
 • Đánh giá: 89
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 161.787

phpMyAdmin phpMyAdmin 4.7 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

phpMyAdmin
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.722
Có tất cả 603 phần mềm.