Andro Task Manager For Android

Link Download Andro Task Manager For Android chính:

🖼️ Data Usage for Android 1.2 Quản lý sử dụng kết nối mạng trên Android

🖼️
 • Phát hành: Sigterm
 • Data Usage for Android sẽ giúp người dùng giám sát sử dụng dữ liệu mạng di động (3G/4G/LTE/Edge/GPRS) và Wi-Fi trong thời gian thực của thiết bị di động.
 • android Version: 1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

🖼️ DiskDigger cho Android 1.0-2020-10-31 Phục hồi ảnh hiệu quả trên Android (root)

🖼️
 • Phát hành: Defiant Technologies
 • DiskDigger cho Android là ứng dụng khôi phục ảnh đã bị xóa, tương thích với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng. Lưu ý rằng, DiskDigger chỉ hỗ trợ cho các thiết bị đã được root!
 • android Version: 1.0-2020-10-31
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.031

🖼️ RescueTime cho Android 5.1 Ứng dụng “cai nghiện” smartphone cho Android

🖼️
 • Phát hành: RescueTime Team
 • Lãng phí ít thời gian hơn và làm được nhiều việc hơn với RescueTime cho Android - một công cụ quản lý thời gian nổi bật, cung cấp cho bạn cách sử dụng một ngày của mình thật hữu ích.
 • android Version: 5.1.14

🖼️ BKTaskManager For Android Quản lý các tiến trình

🖼️
 • Phát hành: Berserker
 • BKTaskManager là công cụ cho phép kiểm soát các tiến trình đang chạy giúp tiết kiệm pin và tăng tốc cho điện thoại Android của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 618

🖼️ Cover Lock Screen for Android 0.1 Truy cập ứng dụng theo địa điểm trên Android

🖼️
 • Phát hành: Cover
 • Truy cập vào ứng dụng cần thiết vào đúng thời điểm. Cover sẽ học những ứng dụng nào bạn sử dụng ở những hoàn cảnh khác nhau và đặt chúng ngay trên màn hình để dễ dàng truy cập.
 • android Version: 0.1.11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 193
Xem thêm Quản lý điện thoại