AntiCutAndPaste

Link Download AntiCutAndPaste chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • PhoneGap Nền tảng phát triển ứng dụng mobile

  • Phonegap là một nền tảng (Framework) mã nguồn mở sử dụng công nghệ web quen thuộc như HTML, CSS hay JavaScript để viết và phát triển ứng dụng trên điện thoại, cho phép tạo ra các ứng dụng theo chuẩn web APIs.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Developer Assistant Kho mã snippet và code mẫu cho Visual Studio

  • Developer Assistant là một plugin cho Microsoft Visual Studio, mang đến các đoạn mã snippet mẫu và đưa thẳng vào IDE của bạn. Công cụ tìm kiếm theo ngữ cảnh Bing trong plugin cũng giúp nhanh chóng tìm ra nguyên nhân lỗi được trình biên dịch báo cáo.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Mã nguồn