Aptana Studio For Linux (32 bit)

Link Download Aptana Studio For Linux (32 bit) chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Aptana Studio For Linux (64 bit)

  • Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Aptana Studio For Linux (32 bit)

  • Aptana Studio For Linux là phần mềm mã nguồn mở, đây là công cụ hỗ trợ thiết kế web bằng các ngôn ngữ: HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP và Python.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Screem for Linux

  • Trong linux có 3 chương trình thường xuyên dùng để soạn thảo web là : Screem, Bluefish(trên nền Gnome) và Quanta Plus(trên nền KDE).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Thiết kế web