Audio Sliders 4.2

Link Download Audio Sliders chính:
🖼️
  • Dacris Benchmarks

  • Bạn có thể sử dụng Dacris Benchmarks để xác định tốc độ CPU, bộ nhớ, ổ cứng, video card và các thành phần khác bên trong máy tính của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • BatteryMon Kéo dài tuổi thọ pin máy tính

  • BatteryMon là phần mềm quản lý pin Laptop thông minh bằng biểu đồ trực quan và số liệu chính xác. Cài đặt BatteryMon miễn phí để kéo dài tuổi thọ pin máy tính thật dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
  • EF Duplicate MP3 Finder

  • EF Duplicate MP3 Finder là một chương trình hữu ích giúp bạn tìm và loại bỏ các file âm thanh trùng lặp chiếm vị trí lưu trữ trên máy tính hoặc máy chủ của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích máy tính