Aurora3DAnimation cho Mac 1.44.09

Link Download Aurora3DAnimation cho Mac chính:

🖼️
🖼️
  • Boxshot cho Mac Phần mềm thiết kế đồ họa cho Mac
  • Boxshot cho Mac là ứng dụng giúp người dùng tùy chỉnh nhiều thứ như hộp phần mềm, sách, CD, DVD, hộp Blu-ray, thẻ, lon, ca, túi... cho bản thiết kế của mình. Nếu cần nhiều hình hơn, người dùng có thể tải các tập tin FBX, 3DS và Collada (DAE).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ResizeMe Chỉnh sửa nhiều file ảnh đồng thời
  • ResizeMe là một ứng dụng dễ dàng sử dụng sẽ giúp bạn xử lý hàng loạt các hình ảnh trên máy Mac của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa hàng nghìn bức ảnh ngay lập tức với ResizeMe.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • IMT Exif Remover
  • IMT Exif Remover được tạo để xóa bỏ thông tin EXIF tag trong ảnh kỹ thuật số ở định dạng JPEG.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Chỉnh sửa - Ghép ảnh