Bandizip cho Mac 7.0.8

Link Download Bandizip cho Mac chính:
🖼️
  • LaunchOnTime

  • LaunchOnTime là ứng dụng để mở file (bao gồm cả ứng dụng), folder hoặc thực thi AppleScripts ở một thời điểm nào đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Get Backup cho Mac Tiện sao lưu tập tin và hệ thống

  • Get Backup là một ứng dụng hữu ích dành cho người dùng Mac, giúp họ dễ dàng sao lưu dữ liệu, đồng bộ thư mục, tạo bản backup cho ổ đĩa để phục hồi lại máy trong trường hợp có sự cố.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén