PDF Checkpoint

Tải về
3 (1) Zevrix Solutions Dùng thử 1.026 Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4.2 - 10.6

Tự động tiến trình làm việc PDF với khả năng xử lý theo nhóm mạnh mẽ: chuẩn bị, định tuyến kết quả, xuất theo định dạng ảnh, chia, giảm kích cỡ.

Chuẩn bị các file PDF

Nhanh chóng chuẩn bị nhiều file PDF bằng cách sử dụng các profile mạnh mẽ và nhận thông tin chi tiết trên font dữ liệu, màu, ảnh và các thuộc tính. Chuẩn bị bằng cách kéo và thả, hoặc chọn các file từ hộp thoại hệ thống.

Định tuyến các file dựa vào kết quả chuẩn bị: PDF Checkpoint sẽ tự động chuyển hoặc copy các file PDF sang một folder cụ thể nào đó sau khi chuẩn bị xong. Nó cũng có thể tạo một bản báo cáo cho mỗi file.

Xuất các trang PDF theo định dạng ảnh

Xuất các trang của file PDF theo định dạng ảnh như TIFF, JPEG, PNG, GIF hoặc BMP. Người dùng có thể xác định độ phân giải ảnh yêu thích và sắp xếp trang.

Chia các file sang dữ liệu PDF một trang: Tự động chia file PDF nhiều trang sang dữ liệu PDF trang đơn. Xử lý tất cả các file hoặc chỉ những file bạn đã chuẩn bị xong.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Lượt xem: 1.035
  • Lượt tải: 1.026
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4.2 - 10.6
Liên kết tải về

Link Download chính thức: