Best Network Security 2.7

Link Download Best Network Security 2.7 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

Ứng dụng liên quan và thay thế

🖼️ Secret Disk Giấu dữ liệu trong ổ đĩa bảo mật

🖼️
 • Phát hành: PrivacyRoot
 • Secret Disk 1.35 giúp bạn tạo ra một ổ đĩa bảo mật trong hệ thống để cất giấu những dữ liệu nhạy cảm. Điểm đặc biệt là ổ đĩa bảo mật này sẽ được cài khóa bảo vệ cũng như có thể “tàng hình” bất cứ lúc nào.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.293

🖼️ Random Password Generator 1.3 Phần mềm tạo mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: IObit
 • Random Password Genarator có thể tạo 100 mật khẩu khác nhau với 64 ký tự bao gồm chữ in hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt được tạo ngẫu nhiên không theo bất kỳ qui tắc nào một cách nhanh chóng nhằm tạo sự an toàn cho mật khẩu trước các công cụ
 • windows Version: 1.3
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.450

🖼️ MAXA Text2EXE 3.3 Phần mềm mã hóa, ẩn dữ liệu văn bản dưới dạng file thực thi

🖼️
 • Phát hành: MAXA Research
 • AXA Text-2-EXE, bạn có thể ẩn số sê-ri, mật khẩu, số điện thoại và ghi chú hàng ngày của mình ở nơi an toàn. Thông tin của bạn sẽ được bảo vệ bằng MAXA Crypt SE với thuật toán mã hóa AES 256 Bit
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.155

🖼️ Multimedia Protector 3.0 Phần mềm bảo vệ file

🖼️
 • Phát hành: Mirage Computer Systems
 • Multimedia Protector cho phép bảo vệ các file Flash, PDF, PowerPoint, Video, Images, HTML và các dạng file khác như Office Documents* (Word) hoặc EXE. Mọi loại file tài liệu, có thể được in với một thiết bị in ấn, đều được bảo vệ.
 • windows Version: 3.0.2
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.012

🖼️ Intelore Outlook Express Password Recovery Khôi phục mật khẩu Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: Intelore
 • Intelore Outlook Express Password Recovery là công cụ khôi phục tên sever, login, mật khẩu bị mất cho tài khoản email và Outlook Express Identities.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 478
Xem thêm Bảo mật