Birthday List

Link Download Birthday List chính:

🖼️ Free ZIP Password Recovery 3.45 Khôi phục mật khẩu file Zip bị mã hóa

🖼️
 • Phát hành: KRyLack
 • Free ZIP Password Recovery là một ứng dụng hữu ích sẽ giúp bạn khôi phục lại mật khẩu bị mất hoặc bị quên cho file lưu trữ ZIP.
 • windows Version: 3.45.58
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 694

🖼️ Protect EXE 0.4a Beta

🖼️
 • Phát hành: Dirk Paehl
 • Protect Exe 0.4 là một tiện ích miễn phí cho phép bạn đặt mật khẩu để bảo vệ bất kỳ chương trình chạy nào của Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.584

🖼️ Filseclab Personal Firewall Professional Edition

🖼️
 • Phát hành: Filseclab
 • Filseclab Personal Firewall Professional Edition là một trong những phần mềm quan trọng nhất của Filseclab, nó cung cấp chức năng bảo vệ bảo mật hơn cho máy tính của bạn, và chặn mọi tấn công từ virus, worm, trojan, adware/spyware chính...
 • windows
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.019

🖼️ FolderDefence Pro

🖼️
 • Phát hành: Privacy-care Lab
 • FolderDefence Pro cho phép bạn đặt password để bảo vệ tất cả những gì riêng tư và dữ liệu nhạy cảm trong ổ cứng hoặc thiết bị di động. Bạn có thể làm cho tập tin và thư mục của bạn trở nên không truy cập được, ẩn, bảo vệ chúng tránh khỏi việc bị chỉnh sửa
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.184

🖼️ Smart PC Locker Pro 2.0 Tiện ích khóa màn hình

🖼️
 • Phát hành: Novirusthanks
 • Smart PC Locker Pro là ứng dụng vô cùng tiện ích dùng để khóa máy tính và tất cả chức năng, do đó không ai có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
 • windows Version: 2.0.0.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.325
Xem thêm Bảo mật