Blender Portable 2.81

Tải xuống Blender Portable 2.81

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download Blender Portable chính:
🖼️
🖼️
  • K-3D Portable

  • K-3D là phần mềm miễn phí dùng để tạo các mô hình, hoạt cảnh 3D một cách chuyên nghiệp.
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
  • Argile Tái tạo các mẫu hình 3D

  • Argile là công cụ phòng thu nghệ thuật tiên tiến dành riêng cho việc hình tượng hóa, điêu khắc và tái tạo các mẫu hình 3D.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Đồ họa 3D, 2D