Blender Portable 2.92

Tải xuống Blender Portable 2.92

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Blender Portable 2.92 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Blender Portable chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Magic Particles 3D Tạo hiệu ứng 3D đặc biệt

  • Magic Particles 3D là một trình biên tập FX tiên tiến và đáng tin cậy cho phép bạn tạo ra nhiều hiệu ứng 3D chẳng hạn như các vụ nổ, pháo hoa, gió, mưa và nhiều loại hạt khác.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Đồ họa 3D, 2D