Bucha học tiếng Nhật cho Android 5.3.3

Link Download Bucha học tiếng Nhật cho Android chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Memrise cho Android Học ngoại ngữ trên Android

  • Memrise là một ứng dụng rất hữu ích, hỗ trợ người học ngôn ngữ cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng, từ đó khiến việc học trở nên dàng và hiệu quả hơn. Công cụ này được đánh giá là một trong số ít phần mềm học ngôn ngữ tốt nhất trên thế giới.
  • Xếp hạng: 5 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Giáo dục & Học tập