CamStudio Portable 2.7.2 Build r326

Link Download CamStudio Portable chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • ScreenVirtuoso Pro Ghi lại thao tác trên màn hình

  • ScreenVirtuoso Pro là phần mềm cho phép đồng thời tiến hành ghi và chuyển đổi video. Chỉ mất vài giây để ghi lại hoạt động trên màn hình, bổ sung âm thanh, chú giải vào phim, lưu dưới dạng AVI
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • ViewletCam Quay video màn hình

  • Trong các đĩa CD tự học (Word, Excel, Powerpoint...), bạn thường được xem và thực hành theo các đoạn video clip quay những thao tác trên màn hình. Nếu bạn muốn làm được những đoạn video clip như vậy, hãy thử dùng phần mềm ViewletCam xem sao.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quay video màn hình