CamStudio 2.7.2 Build r326 Quay, ghi lại hoạt động màn hình máy tính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download CamStudio chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới dây.

CamStudio là phần mềm quay toàn bộ các hoạt động hình ảnh và âm thanh trên màn hình máy tính, sau đó xuất ra file định dạng AVI phổ biến. Xem thêm các thông tin về CamStudio tại đây

🖼️ iScreenCapture 5.12 Chụp và ghi hoạt động trên màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

🖼️ Open Broadcaster Software 22.0 Quay và truyền video màn hình trực tiếp

🖼️
 • Đánh giá: 127
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.169.256

🖼️ ArcSoft WebCam Companion 4.0 Chụp ảnh và thu video bằng webcam

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.021

🖼️ CamStudio 2.7 Quay, ghi lại hoạt động màn hình máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 159
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 255.351

🖼️ Replay Video Capture 7.4 Công cụ quay video màn hình máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.130
Xem thêm Quay video màn hình