ChicMag

Link Download ChicMag chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • NewsRoom Template chủ đề công nghệ kinh doanh

 • NewsRoom là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với chủ đề kinh doanh, công nghệ.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • LineYellow Template cho blog cá nhân hoặc kinh doanh

 • LineYellow là template mẫu cho các trang web liên quan đến cá nhân hoặc kinh doanh. Mẫu này có 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, rất nhiều nơi để đặt tiện ích. Đây là mẫu đơn giản với nền màu xám. Nó phù hợp cho tất cả mọi thứ mà bạn muốn đưa lên blog.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AutoRacing Mẫu template chủ đề xe hơi miễn phí

 • AutoRacing là mẫu template miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề xe hơi với hình ảnh và màu sắc tuyệt đẹp ở phần tiêu đề của mẫu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TravelZone Mẫu template chủ đề du lịch

 • TravelZone là mẫu template tuyệt đẹp miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 2 cột và 3 cột khác ở chân trang, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề du lịch.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot