Xem thử mẫu ChicMag

Tải xuống Xem thử mẫu ChicMag

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Xem thử mẫu ChicMag được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download ChicMag chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
 • Bukan Johny Mẫu template chủ đề nhật ký hàng ngày
 • Bukan Johny là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với nhiều chủ đề nhật ký cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Typographic Times Mẫu blog miễn phí chủ đề tin tức
 • Typographic Times là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề tin tức.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • TerraFirma Template mẫu chủ đề cá nhân miễn phí
 • TerraFirma là một mẫu blogger miễn phí với 2 cột, sidebar bên phải, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với blog chủ đề cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LightenColor Mẫu blog miễn phí cho blogger
 • LightenColor là mẫu miễn phí cho Blogger, bố cục gồm 3 cột sidebar bên phải và trái, nhiều vị trí để bạn đặt các tiện ích. Nền là màu xám kết hợp với màu trắng phù hợp với các blog chủ đề công nghệ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GreenLife Mẫu template chủ đề y tế, sức khỏe
 • GreenLife là một mẫu blogger miễn phí với 3 cột, sidebar bên phải và trái, được thiết kế độc quyền cho blogger, bao gồm các biểu tượng đánh dấu mạng xã hội và các trình đơn thả xuống. Mẫu được thiết kế phù hợp với các blog chủ đề trang thiết bị y tế, sức khỏe.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Template cho Blogspot