Citrix Quick Launch

Link Download Citrix Quick Launch chính:

🖼️ GSA Address Completion

🖼️
 • Phát hành: GSA
 • Với GSA Address Completion, bạn có thể bổ sung các thông tin địa chỉ thiếu như email, số điện thoại, số fax. Phần mềm này hoạt động hoàn toàn độc lập và không yêu cầu bất kỳ tương tác nào (trừ khi bạn muốn sử dụng phương thức bằng tay).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 264

🖼️ Desk Projection

🖼️
 • Phát hành: Vazagi
 • Desk Projection 1.0.6 là chương trình tạo wallpaper trong suốt phủ toàn màn hình và giữ nguyên khi bạn mở bất kì cửa sổ nào một cách rất đẹp mắt nhưng bạn vẫn thao tác dễ dàng với các icon.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.583

🖼️ MagicScore Classic 7.255 Phần mềm soạn nhạc

🖼️
 • Phát hành: DGSoftware
 • MagicScore là phần mềm soạn nhạc trên máy tính cực mạnh. Nó có 3 phiên bản: Magicscore School, Magicscore Classic và Magicscore Maestro.
 • windows Version: 7.255
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.719

🖼️ BootFlashDOS 1.0 Boot bằng USB nhanh và đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Rich Burnham
 • Phần mềm BootFlashDos dùng để format USB có thể khởi động được vào DOS. Bạn dùng phần mềm BootFlashDos để format chiếc USB của mình. Chỉ cần cắm USB vào, khởi động chương trình và nhấn nút Start là xong.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.120

🖼️ ElcomSoft System Recovery Khôi phục mật khẩu hệ thống hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Elcomsoft
 • Elcomsoft System Recovery có thể đặt lại mật khẩu ngay lập tức cho tài khoản trong khi vẫn hỗ trợ khôi phục mật khẩu gốc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 638
Xem thêm Hệ điều hành