Click&Clean 9.7.0.0

Link Download Click&Clean chính:
🖼️
🖼️
  • ATF Cleaner Xóa dữ liệu duyệt web

  • ATF Cleaner là một tiện ích có tác dụng quét sạch các dữ liệu thừa thãi trên máy tính của bạn. Chương trình sẽ giúp bạn làm sạch thư mục lưu trữ tạm thời (Temp), Cookies, các file tạm khi duyệt web...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • KLS Mail Backup Công cụ sao lưu dữ liệu

  • Mỗi trình duyệt web, mail đều có công cụ tích hợp riêng để xuất dữ liệu ra để lưu trữ hoặc di chuyển sang máy khác. Nhưng nó làm việc chậm, và với nhiều trình duyệt web , mail thì sẽ tốn rất nhiều thời gian để Backup xong. Phần mền KLS Mail Backup thay th
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Dữ liệu duyệt Web