Climsy Portable 2.5.1

Link Download Climsy Portable chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Free Batch Photo Resizer

  • Free Batch Photo Resizer là phần mềm đơn giản và tiện dụng cho phép bạn thay đổi kích thước ảnh kỹ thuật số trong chế độ hàng loạt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Turbo Photo Phần mềm quản lý và chỉnh sửa ảnh

  • Turbo Photo là phần mềm quản lý ảnh cùng với tính năng chỉnh sửa hình chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Có nhiều phần mềm giúp bạn xử lý công việc này nhưng vừa đơn giản lại vừa chuyên nghiệp thì phải kể tới Turbo Photo.
  • Xếp hạng: 4 18 Phiếu bầu
🖼️
  • Photo Collage Creator Phần mềm tạo lưu bút ảnh số

  • Photo Collage Creator là phần mềm tạo lưu bút ảnh số và ảnh cắt dán cải tiến, biến những bức ảnh thông thường kết hợp cùng chú thích tạo thành tác phẩm nghệ thuật mang phong cách cá nhân.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh