Cờ tướng miễn phí cho Windows Phone 1.0.2.0

Link Download Cờ tướng miễn phí cho Windows Phone chính: