CrystalDiskInfo 8.7.0

Tải xuống CrystalDiskInfo 8.7.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Computer Auto Shut Down 2.1 Tự động tắt máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tomatosoft
 • Computer Auto Shut Down (Pc Auto Shut Down) là ứng dụng giúp bạn tắt máy tính trong một thời gian nhất định. Với phiên bản pro, bạn cũng có thể Hibernate, Sleep, Log off, Reboot máy tính tại một thời điểm.
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 311

🖼️ BoostXP 2.0 Tối ưu hóa hiệu suất hoạt động máy tính

🖼️
 • Phát hành: Systweak
 • BoostXP là bộ sưu tập nhiều tiện ích và công cụ để giúp bạn trong quá trình tối ưu hóa hiệu suất hoạt động máy tính.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.103

🖼️ RAMRush 1.0.2

🖼️
 • Phát hành: FTweak Inc
 • RAMRush là một tiện ích quản lý bộ nhớ hệ thống miễn phí dành cho Windows. RAMRush có thể tối ưu hóa hiệu quả bộ nhớ của hệ điều hành Windows của bạn và cũng có khả năng thu hồi lại phần dung lượng RAM lãng phí nhằm làm cho máy PC của bạn làm việc nhanh h
 • windows
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.892

🖼️ Turn Off the Lights for Desktop Tiện ích tắt đèn màn hình để bảo vệ mắt

🖼️
 • Phát hành: Stefan vd
 • Turn Off the Lights for Desktop là ứng dụng hữu ích, mạnh mẽ và cần có cho máy tính Windows 10 với tính năng bảo vệ mắt trong đêm bằng cách làm mờ toàn bộ màn hình, khiến cho người dùng có cảm giác đang xem phim trong rạp tối.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

🖼️ Everest Corporate Edition 5.50 Kiểm tra dữ liệu IT cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Lavalys
 • EVEREST Corporate Edition là phần mềm cần thiết để quản lý và bảo vệ tài sản công nghệ thông tin của bạn.
 • windows Version: 5.50
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.973
Xem thêm Tiện ích máy tính