CrystalDiskInfo 7.1.1

Tải xuống CrystalDiskInfo 7.1.1

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ ZookaWare Free Dọn dẹp, tăng tốc máy tính hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: ZookaWare
 • ZookaWare Free hỗ trợ gỡ spyware, các chương trình không mong muốn, file rác, registry key rác, theo dõi cookie và nhiều hơn thế; giúp máy tính và trình duyệt vận hành nhanh hơn, an toàn và không có lỗi.
 • windows

🖼️ High Speed Verifier

🖼️
 • Phát hành: Elcom Soft
 • High Speed Verifier (HSV) là phần mềm có sc độ cao giúp kiểm tra các địa chỉ email còn tồn tại. HSV có khả năng kiểm tra hàng nghìn địa chỉ trong 1 giây. Phần mềm này cũng có thể đạt đến mức tối đa khi xử lý danh sách thư chưa hàng chục triệu địa chỉ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.862

🖼️ Rizone Memory Booster

🖼️
 • Phát hành: RizoneSoft
 • Trước khi cho rằng “không có một phần mềm tối ưu bộ nhớ trong nào tốt cả”, Rizone Memory Booster sẽ phải khiến bạn nghĩ lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 695

🖼️ Shutter 3.3 Quản lý Event máy tính

🖼️
 • Phát hành: Denis Kozlov
 • Shutter là tiện ích hệ thống giúp quản lý các sự kiện (Event) của máy tính.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 810

🖼️ LatencyMon

🖼️
 • Phát hành: Resplendence
 • LatencyMon là tiện ích giúp kiểm tra xem một hệ thống nào đó đang chạy Windows có phù hợp với chế độ audio thời gian thực hay không.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337
Xem thêm Tiện ích máy tính