Danh thiếp cá nhân

Tải xuống Danh thiếp cá nhân

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ Nhật ký dặm đường và lượng xăng tiêu thụ Template Nhật ký dặm đường và lượng xăng tiêu thụ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi số dặm đường, lượng xăng tiêu thụ và chi phí cho chuyến đi của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 176

🖼️ Thiết kế kiểu dải băng Template thiết kế kiểu dải băng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế Kiểu dải băng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

🖼️ Tính toán tài chính giữa thuê và mua xe Template Tính toán tài chính giữa thuê và mua xe

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bạn không chắc chắn về việc nên mua mới một chiếc xe cho công việc của bạn để tiết kiệm chi phí nhất, mẫu này sẽ giúp bạn cân đối tài chính hơn, bạn chỉ cần nhập các điều khoản của việc mua hay thuê xe để so sánh và xác định để có lựa chọn tốt nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159

🖼️ Bản trình bày chồng sách màu xanh Template Bản trình bày chồng sách màu xanh

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Chồng sách hiện diện ở hầu hết các bản chiếu, rất phù hợp cho học sinh, giáo viên, những người ham đọc sách và những người khác trong ngành giáo dục.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.867

🖼️ Tính toán tiền lương Template Tính toán tiền lương

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Lập bảng các khoản khấu trừ nhân viên và thông tin, tính toán biên chế, và in ra phiếu thanh toán cho mỗi nhân viên trong công ty của bạn với các mẫu này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.697
Xem thêm Mẫu Office