Danh thiếp thiết kế ruy băng

Tải xuống Danh thiếp thiết kế ruy băng

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Liên quan, thay thế

🖼️ Ngân sách sự kiện tiếp thị Template Ngân sách sự kiện tiếp thị

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi kế hoạch sự kiện tiếp thị của bạn với mẫu ngân sách này. Thiết lập loại chi phí khác nhau và ước tính chi phí của mỗi sự kiện, với các loại biểu đồ khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

🖼️ Album ảnh gia đình Template Album ảnh gia đình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Kết hợp chủ đề thiên nhiên với hình ảnh lũ trẻ và gia đình trong mẫu an-bum ảnh 16X9 này với thiết kế lá màu lục.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 684

🖼️ Bưu ảnh cho sự kiện Template Bưu ảnh cho sự kiện

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hãy dùng mẫu bưu ảnh bắt mắt này để thông báo về đợt giảm giá, khai trương hay sự kiện của doanh nghiệp nhỏ của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

🖼️ Báo cáo quỹ phi lợi nhuận Template Báo cáo quỹ phi lợi nhuận

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Nhập chi phí gây quỹ và các khoản thu của bạn trong mẫu này và tổng số sẽ được tính cho bạn và thể hiện trong biểu đồ để dễ dàng đánh giá sự thành công của sự kiện của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

🖼️ Ngân sách hàng tháng đơn giản Template ngân sách hàng tháng đơn giản

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • So sánh thu nhập hàng tháng với chi phí của bạn và Excel sẽ giúp bạn trực quan hóa cách chúng được cộng dồn. Biểu mẫu thanh lịch này sẽ giúp cho việc quản lý tài chính của bạn trở nên dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 776
Xem thêm Mẫu Office