Đấu trường 100 cho Android 1.5

Link Download Đấu trường 100 cho Android chính: