Decompressor cho Mac 1.1

Link Download Decompressor cho Mac chính:
🖼️
🖼️
 • PDF Checkpoint

 • Tự động tiến trình làm việc PDF với khả năng xử lý theo nhóm mạnh mẽ: chuẩn bị, định tuyến kết quả, xuất theo định dạng ảnh, chia, giảm kích cỡ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SyncTwoFolders Tiện ích đồng bộ dữ liệu trên Mac

 • Việc sao lưu dữ liệu ở nhiều thiết bị làm cho quản lý cập nhật các tập tin khá rắc rối, và bạn cứ phải sao chép “đè” để các thay đổi của tập tin được áp dụng, điều này là khá mất thời gian.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BetterZip for Mac

 • Nếu bạn chỉ cần một vài tập tin hoặc thư mục cần thiết từ một kho lưu trữ lớn, bạn không cần phải giải nén toàn bộ bằng STUFFIT DELUXE và sau đó loại bỏ tất cả những cái không cần thiết.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • BatchTouch for Mac

 • BatchTouch cung cấp cho người dùng cách dễ dàng để thay đổi ngày tạo và/hoặc chỉnh sửa rất nhiều file và folder trong cùng lúc...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén