Docs for Mac

Tải về

3 (1) Patrick's Software Miễn phí 319 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later

Phần mềm này được thiết kế để lập danh mục hóa đơn điện tử, lập danh mục vé hóa đơn mua hàng và các loại dữ liệu khác theo danh sách ngắn gọn nhằm giữ tất cả dữ liệu chúng ta nhận hoặc trong dạng giấy hoặc điện tử cũng như giúp cho máy tính của bạn luôn được gọn gàng.

Với Docs, bạn có thể lập danh mục các file nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể tạo các danh mục, thêm vào chúng các sự kiện và thêm các file bằng cách kéo chúng vào phần mềm này. Trong các sự kiện, bạn có thể điền thêm ngày, tiêu đề và một khoảng miêu tả ngắn. Trong các dữ liệu, người dùng chỉ việc kéo chuột và các file sẽ tự động được chuyển vào phần mềm.

Các tính năng chính:

 • Kéo các file vào một dữ liệu
 • Kéo và thả trên bảng sự kiện để lập danh mục
 • Tạo bản sao lưu và khôi phục
 • Hiển thị Quick Look
 • Thay đổi dnah mục sang các sự kiện
 • Hiển thị với CoverFlow
 • Chuyển folder nơi chứa dữ liệu
 • Tự động cập nhật với Sparkle.

Phiên bản mới này có:

 • Chữa lỗi xóa
 • Chữa lỗi shortcut bàn phím
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Lượt xem: 351
 • Lượt tải: 319
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 or later
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: