Disk Wipe Portable

Link Download Disk Wipe Portable chính:
🖼️
  • Darik's Boot and Nuke 2.0

  • Hầu như mọi dữ liệu nhạy cảm trong cuộc sống của bạn như thông tin, mật khẩu tài khoản ngân hàng hay các dịch vụ tài chính, địa chỉ, số điện thoại,… đều được lưu trữ trên máy tính
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Little Disk Cleaner 0.1

  • Little Disk Cleaner là tiện ích dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt có thể giúp bạn loại bỏ bất kỳ tập tin không cần thiết nào để giải phóng không gian ổ cứng và làm cho Windows chạy nhanh hơn.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Xóa file