Disk Write Copy Professional Edition 1.0.0.2549

Link Download Disk Write Copy Professional Edition chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
 • Flock Password Recovery

 • Flock Password Recovery sẽ ngay lập tức truy hồi thông tin đăng nhập và mật khẩu người dùng đã lưu trong Flock.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mighty Key 2.0

 • Nếu bạn đã từng dùng ổ khóa để giữ an toàn cho ngôi nhà, cho chiếc xe hơi, giờ đây với xu hướng tích hợp, bạn cũng có thể dùng khóa để bảo vệ chiếc máy tính và tất cả những dữ liệu có trong máy.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
 • TurboCrypt (32-bit) Mã hoá bàn phím

 • TurboCrypt 2010 8.2.9.1 có thể mã hóa ký tự bàn phím trước khi malware ghi lén bàn phím (keylogger) hoặc chụp màn hình (screen capture) có cơ hội ghi lại cái gì đang nhập vào.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
 • FortiClien Endpoint Security Suite (32 bit )

 • FortiClient standard edition cung cấp một trong những gói an ninh hoàn chỉnh nhất cho máy tính - bao gồm hàng loạt các chức năng bảo vệ mối đe dọa Fortinet cho máy tính để bản và xách tay, ngay cả khi sử dụng ở các mạng công cộng không bảo mật.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật