EaseUS Todo Backup Free 10.6

Link Download EaseUS Todo Backup Free chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Data Rescue PC 3 for Mac Khôi phục file nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Prosoft Engineering
 • Data Rescue PC3 là một trong những giải pháp tốt nhất để khôi phục các file từ ổ cứng bị hỏng hoặc lỗi do virus.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 600

🖼️ Easy File Undelete 3.0 Phần mềm khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: MunSoft
 • Easy File Undelete là một gói phần mềm cứu hộ lý tưởng cho những ai vô tình xóa mất các file quan trọng, hay format lại ổ cứng hoặc USB có chứa dữ liệu quan trọng.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.085

🖼️ Recovery for SQL Server Khôi phục database của SQL Server

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for SQL Server là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ bạn trong việc khôi phục database và log (.mdf, .ndf, .bak, .ldf) của Microsoft SQL Server bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 536

🖼️ ShadowCopyView 1.03 Phần mềm sao lưu dữ liệu thông minh

🖼️
 • Phát hành: NirSoft
 • ShadowCopyView là phần mềm gọn nhẹ cho phép người dùng duyệt các snapshot tệp tin và thư mục được hệ thống sao lưu tự động để sao lưu chúng lên ổ đĩa.
 • windows Version: 1.03

🖼️ DiskInternals Office Recovery Khôi phục tài liệu Office bị xóa

🖼️
 • Phát hành: DiskInternals Research
 • DiskInternals Office Recovery là công cụ hữu hiệu để khôi phục những phiên bản mới nhất của tài liệu Office đã bị xóa với định dạng như DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, VSD, RTF thậm chí cả khi bị lỗi ổ cứng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 953
Xem thêm Khôi phục dữ liệu