Tải Grammar:

Tải xuống Tải Grammar:

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Cùng học Toán (Learning Math) Hỗ trợ học Toán Tiểu học

🖼️
 • Phát hành: School@net
 • Cùng học Toán (Learning Math) là bộ phần mềm học toán dành cho học sinh Tiểu học do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Giúp các em học sinh ôn luyện và làm bài tập trực tiếp trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 2.495
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 187.111

🖼️ Dr Assignment Article Shuffler 1.0 Sắp xếp vị trí câu trong văn bản

🖼️
 • Phát hành: Dr Assignment
 • Dr Assignment Article Shuffler là một ứng dụng với tính năng chính là hỗ trợ người dùng sắp xếp lại các câu trong một đoạn văn sao cho bài văn của mình trở nên tự nhiên hơn.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 764

🖼️ Acronym Database 2015.12 Phần mềm tra từ viết tắt miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Fahmy Corporation
 • Acronym Database là phần mềm tra từ viết tắt miễn phí, không cần cài đặt, ngoài ra nó còn giúp bạn xem mã của biểu tượng Facebook, tiền tệ, quốc gia cũng như phần mở rộng tập tin.
 • windows Version: 2015.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

🖼️ TS Translator (10 Languages) Ứng dụng biên dịch hỗ trợ 10 ngôn ngữ

🖼️
 • Phát hành: Time Space System
 • TS Translator là ứng dụng biên dịch miễn phí cho máy tính Windows, hỗ trợ dịch song ngữ với 10 thứ tiếng cơ bản, trong đó có cả dịch nói.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

🖼️ Ace Translator Công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ

🖼️
 • Phát hành: Acetools
 • Ace Translator 9.3.3 sẽ liên kết với sức mạnh của những động server dịch ngôn ngữ trên Internet, và cho phép bạn dễ dàng dịch những nội dung Web, những bức thư, chuyện tán gẫu, và những email giữa những ngôn ngữ Quốc tế chính.
 • windows
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.402
Xem thêm Hỗ trợ học tập