Phần mềm Giáo dục - Học tập là các ứng dụng bổ trợ giảng dạy, giáo án điện tử để xây dựng các giáo trình điện tử cho giáo viên, các phần mềm từ điển, tập gõ 10 ngón...

Top ứng dụng Giáo dục - Học tập tải nhiều nhất

🖼️ Mario Teaches Typing Chơi Mario luyện gõ 10 ngón

🖼️
 • Đánh giá: 1.384
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186.683

🖼️ Ace Buddy 3.00 Phần mềm luyện nghe tiếng Anh

🖼️
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.568

🖼️ Essential Anatomy 3.3 Atlas giải phẫu người 3D cực chuẩn

🖼️
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.236

🖼️ Fast English Game học tiếng Anh miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.025

🖼️ TeacherKit Ứng dụng quản lý lớp học miễn phí cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

🖼️ Typing Master 10.1 Luyện gõ bàn phím máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.116

🖼️ Minecraft Hour Of Code Ứng dụng hỗ trợ dạy code & khoa học máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92

🖼️ TinySpell 1.9 Phần mềm kiểm tra chính tả miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.698

🖼️ VietSchool Phần mềm quản lý học sinh

🖼️
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.584

🖼️ Novoasoft ScienceWord Phần mềm hỗ trợ tạo giáo án Toán, Lý, Hóa, Sinh...

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.454
Có tất cả 523 phần mềm.