Phần mềm Giáo dục - Học tập là các ứng dụng bổ trợ giảng dạy, giáo án điện tử để xây dựng các giáo trình điện tử cho giáo viên, các phần mềm từ điển, tập gõ 10 ngón...

Top ứng dụng Giáo dục - Học tập tải nhiều nhất

🖼️ Document Translator Biên dịch đa ngôn ngữ, giữ nguyên định dạng văn bản gốc

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

🖼️ VietSchool Phần mềm quản lý học sinh

🖼️
 • Đánh giá: 118
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76.007

🖼️ Chem4Word - Chemistry Add-in for Word 3.0 Phần mềm viết công thức hóa học trong Word

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.902

🖼️ MSWLogo 6.5 Phần mềm lập trình đơn giản cho trẻ em

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 404

🖼️ Từ điển Anh-Việt Từ điển Lạc Việt cho Windows 8

🖼️
 • Đánh giá: 55
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.416

🖼️ Grammarly cho Chrome 14.911 Kiểm tra ngữ pháp và chính tả tiếng Anh trên Chrome

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.453

🖼️ Grammarly 1.5 Kiểm tra chính tả, ngữ pháp trong văn bản

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 841

🖼️ KeyBlaze Free Typing Tutor 3.01 Phần mềm dạy gõ 10 ngón miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.407

🖼️ Complete Anatomy 19 Atlas giải phẫu cơ thể 3D kèm tài liệu học tập

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

🖼️ ViOLET 1.9 Phần mềm soạn giáo án điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.284
Có tất cả 529 phần mềm.