Phần mềm Giáo dục - Học tập là các ứng dụng bổ trợ giảng dạy, giáo án điện tử để xây dựng các giáo trình điện tử cho giáo viên, các phần mềm từ điển, tập gõ 10 ngón...

Top ứng dụng Giáo dục - Học tập tải nhiều nhất

Toolkit Math Toolkit Math 1.0 Hỗ trợ học Toán THCS

Toolkit Math
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 328

ViOLET ViOLET 1.9 Phần mềm soạn giáo án điện tử

ViOLET
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.350

Calibre Calibre 3.17 Quản lý thư viện eBook

Calibre
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.760

Oxford Advanced Learner's Dictionary Oxford Advanced Learner's Dictionary Từ điển Oxford tiếng Anh cho máy tính

Oxford Advanced Learner's Dictionary
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 205

MathType MathType 6.9b Phần mềm tạo ký hiệu Toán học

MathType
 • Đánh giá: 241
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 657.605

Prodict 2007 Prodict 2007 Bộ từ điển miễn phí

Prodict 2007
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92.277

The Dibidogs Learning English The Dibidogs Learning English Bé học tiếng Anh qua trò chơi luyện trí nhớ

The Dibidogs Learning English
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

ETS ETS 1.0 Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí

ETS
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.974

HanAnhViet HanAnhViet 1.0 Bộ tra từ điển Anh - Trung - Việt miễn phí

HanAnhViet
 • Đánh giá: 142
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107.700

Mario Teaches Typing Mario Teaches Typing Chơi Mario luyện gõ 10 ngón

Mario Teaches Typing
 • Đánh giá: 1.187
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139.042
Có tất cả 499 phần mềm.