ES Task Manager for Android dự phòng

Tải xuống ES Task Manager for Android dự phòng

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
Link Download ES Task Manager for Android chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • System Tuner for Android Quản lý điện thoại Android hiệu quả

  • Bộ công cụ dành cho hệ điều hành Android đầy đủ nhất hiện nay: Giám sát và ghi lại tất cả các hoạt động, sao lưu và phục hồi bất kỳ ứng dụng nào, tắt tác vụ, quản lý CPU SD và bộ nhớ trong, đọc bản ghi, mô phỏng terminal, widget và thông báo
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý điện thoại