Smart Uninstaller 3.3.1.1

Link Download Smart Uninstaller chính:
🖼️
  • Registry Defragmentation 9.0

  • Registry Defragmentation cũng được dùng để ổn định và tăng tốc PC của bạn bằng những thuật toán sắp xếp các khóa trong Registry sao cho hợp lý với yêu cầu truy xuất từ hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SoundSwitch Phần mềm lựa chọn thiết bị phát âm nhanh chóng

  • SoundSwitch là tiện ích giúp người dùng dễ dàng lựa chọn các thiết bị phát âm và chuyển đổi từ một thiết bị sang thiết bị khác bằng cách sử dụng tổ hợp phím tắt theo ý muốn. Công cụ này sẽ hỗ trợ người dùng rất nhiều.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Crystal Desktop

  • Nếu bạn có quá nhiều cửa sổ trên desktop đến nỗi điều đó làm cho bạn khó làm việc hay tìm ra cửa sổ cần thiết, hãy sử dụng Crystal Desktop.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính