File Monster 2.9.8

Link Download File Monster 2.9.8 chính:

🖼️ Ping Tester Pro 9.12

🖼️
 • Phát hành: AutoBAUP
 • Ping Tester Pro là chương trình cho phép Ping kiểm tra địa chỉ IP và địa chỉ URL, quét địa chỉ IP và những chương trình đang kết nối.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.781

🖼️ PC Error Eliminator 3.0 Phần mềm kiểm tra Registry

🖼️
 • Phát hành: Pimasoft
 • PC Error Eliminator là một tiện ích mạnh mẽ sẽ kiểm tra Windows Registry để xác định những lỗi và những cách để tối ưu hóa sự thực hiện Windows Registry.
 • windows Version: 3.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 985

🖼️ CryptArchiver 1.2

🖼️
 • Phát hành: WinEncrypt
 • CryptArchiver là chương trình sẽ tạo ra 1 phân vùng ảo để chứa dữ liệu càn bảo mật và sẽ tự động biến mất khi bạn thoát khỏi chương trình. Chương trình này cho phép bạn mã hóa dữ liệu để gửi chúng qua email.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.026

🖼️ Parental Lock Guard 1.2 Bảo vệ an toàn cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: RIA Software
 • Parental Lock Guard sẽ bảo vệ máy tính của bạn khỏi những nguy hiểm ẩn trốn trên net.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.529

🖼️ 1AVMonitor 1.8 Giám sát toàn diện từ video

🖼️
 • Phát hành: PCWinSoft Systems Informatica Ltda
 • Giám sát từ xa webcam, desktop hoặc microphone với công cụ giám sát chuyên nghiệp này. Các tính năng bao gồm dò tìm chuyển động, dò tìm âm thanh và đăng tải bảo mật trang web với truy cập vào video trực tiếp và tất cả các hành động dò thấy được.
 • windows Version: 1.8.2.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 255
Xem thêm Bảo mật