Free File Recovery

Link Download Free File Recovery chính:
🖼️
 • FineRecovery Khôi phục dữ liệu bị xóa

 • FineRecovery là phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ được dùng để khôi phục các file đã xóa từ ổ đĩa cứng và ổ cứng di động.
 • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Easy PowerPoint Recovery Khôi phục tài liệu PowerPoint

 • Easy PowerPoint Recovery là công cụ khôi phục các tài liệu PowerPoint (file PPT) đã xóa từ đĩa hoặc thẻ nhớ đã bị format, bị hỏng hoặc không truy cập được. Ngoài ra, nó còn có thể tự động xuất thông tin cần thiết từ những tài liệu đã bị lỗi nghiêm trọng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Tenorshare iTunes Data Recovery Khôi phục dữ liệu cho iTunes

 • Tenorshare iTunes Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp. Với nó, người dùng Apple có thể khôi phục tập tin bị mất trong iPhone, iPad hoặc iPod bằng cách trích xuất file backup trong iTunes.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CyberScrub BackUp 1.5

 • Cyberscrub Backup là một chương trình giúp bạn dự phòng những dữ liệu quý giá của mình. Chương trình còn có khả năng khôi phục bất kỳ dữ liệu nào đã mất của bạn một cách nhanh chóng
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu