Furl Toolbar 0.71

Link Download Furl Toolbar 0.71 chính:

🖼️ Google Cast 15.721 Tiện ích phát nội dung web lên tivi

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Google Cast là tiện ích của Chrome được thiết kế với tính năng cho phép người dùng gửi nội dung tới Chromecast hoặc các thiết bị khác hỗ trợ Google Cast.
 • windows Version: 15.721.0.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.575

🖼️ Skype for Chrome 10.2 Đăng nhập Skype nhanh trên trình duyệt

🖼️
 • Phát hành: Skype
 • Skype for Chrome là tiện ích mở rộng trên Google Chrome, cho phép truy cập nhanh Skype for web và chia sẻ trên Skype thông qua trình duyệt web.
 • windows Version: 10.2.0.9950
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 451

🖼️ Black Menu for Google 22.7 Tiện ích truy cập dịch vụ Google nhanh

🖼️
 • Phát hành: Carlosjeurissen
 • Black Menu for Google 22.7.0 là tiện ích truy cập dịch vụ Google nhanh chóng. Black Menu for Google cho phép người dùng quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ của Google bằng một cú click chuột.
 • windows Version: 22.7.0

🖼️ SEOquake 3.8 Add-on SEO hữu ích cho trình duyệt

🖼️
 • Phát hành: Seoquake Team
 • SEOquake 3.8.0 là một công cụ phân tích SEO tiện dụng và phổ biến dành cho các trình duyệt Firefox, Chrome, CocCoc, Safari và Opera.
 • windows Version: 3.8.0
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.842

🖼️ FPT Play Player Extension 3.9 Tiện ích trình duyệt của FPT Play

🖼️
 • Phát hành: FPT Play
 • FPT Play Player Extension hỗ trợ người dùng xem nội dung VIP của FPT Play ngay trên trình duyệt Chrome. Người dùng chỉ cần nhấn “Add to Chrome” để thêm FPT Play Player Extension vào trình duyệt là có thể sử dụng được ngay.
 • windows Version: 3.9.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.506
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension