Google Desktop

Link Download Google Desktop chính:
🖼️
🖼️
  • Webpage Screenshot for Chrome Chụp hình trang web

  • Webpage Screenshot 5.4.7.6 là một extension cho trình duyệt, cho phép bạn có thể chụp màn hình của trang web và xem dưới dạng một file ảnh. Ảnh này có thể được lưu lại trong máy tính hoặc có thể được gửi đến bạn bè của bạn với mục đích chia sẻ.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • TeamDrive Portable

  • Với TeamDrive 2.4.131 bạn có thể đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính khác nhau một cách đơn giản và tự động.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • GoToAssist

  • Khi nói đến việc truy cập và điều khiển hệ thống từ xa, chắc hẳn rất nhiều người sử dụng trong số chúng ta đều sẽ nghĩ ngay đến ứng dụng TeamViewer.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt