Google Picasa cho Linux/Ubuntu 3.0.0 Build 57.4402

Link Download Google Picasa cho Linux/Ubuntu chính:

🖼️ JAlbum for Linux

🖼️
 • Phát hành: Datadosen
 • JAlbum For Linux là phiên bản dành cho hệ điều hành Linux, giúp bạn tạo ra những bộ sưu tập ảnh đẹp trên web. Nếu bạn đang có ý định xây dựng web site, bạn nên thử qua công cụ có tính năng rất mạnh này.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 605

🖼️ Fluschipranie for Linux

🖼️
 • Phát hành: jonasyonah
 • Fluschipranie 1.1 là một trong số ít những ứng dụng của Firefox mà không yêu cầu khởi động lại khi cài đặt.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.056

🖼️ F-Spot 0.7.1 for Linux

🖼️
 • Phát hành: F-Spot Team
 • F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là một trong những ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.554

🖼️ Google Picasa cho Linux/Ubuntu 3.0 Ứng dụng chia sẻ, quản ly ảnh từ Google

🖼️
 • Phát hành: Google
 • Picasa không chỉ là một dịch vụ trên nền web tuyệt vời của Google, nó còn là công cụ quản lý hình ảnh xuất sắc trên máy tính để bàn.
 • linux Version: 3.0.0 Build 57.4402
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.140

🖼️ Shotwell cho Linux 0.26

🖼️
 • Phát hành: Jim Nelson
 • Sắp sửa trở thành chương trình quản lý ảnh mặc định trong Ubuntu (và có lẽ là cả trong Gnome), Shotwell nhanh chóng trở thành một trong những chương trình quản lý hình ảnh tốt nhất trên Linux, có thể nói rằng, Shotwell là tương ai của trình quản lý hình ả
 • linux Version: 0.26.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 961
Xem thêm Quản lý - Tạo album Ảnh