F-Spot 0.7.1 for Linux

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.563
  • Lượt tải: 1.554
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Linux
Giới thiệu

F-Spot là trình quản lý hình ảnh mặc định hiện tại của Ubuntu, F-Spot là một trong những ứng dụng quản lý album hình ảnh tốt. Một số người thích nó, một số người lại không thích, nhưng mọi người đều đồng ý: nó có theo mặc định. F-Spot cho phép bạn sắp xếp hình ảnh, tải lên các mạng xã hội, chỉnh sửa ở mức cơ bản và thậm chí là cho phép mở rộng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.