Hansoft Data Recovery 2.0

Link Download Hansoft Data Recovery chính:

🖼️ Okoker Data Recovery Khôi phục dữ liệu bị mất

🖼️
 • Phát hành: Okoker Software
 • Okoker Data Recovery là công cụ cho phép bạn khôi phục phân vùng bị mất hoặc thiếu, tập tin bị xóa. Không những thế, nó còn có thể quét và copy dữ liệu đã bị lỗi từ ổ đĩa hỏng của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 893

🖼️ APBackUp 3.8 Tiện ích sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: AVP Soft
 • APBackup là một công cụ hữu ích cho phép bạn tự động sao lưu dữ liệu của mình sang ổ cứng, ổ đĩa mạng, FTP hoặc LAN. Tập tin sao lưu có thể được lưu trữ ở định dạng ZIP tiêu chuẩn.
 • windows Version: 3.8.5980
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 752

🖼️ Recovery for Interbase Khôi phục database Interbase/Firebird bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for Interbase là công cụ hữu ích để trợ giúp bạn trong quá trình khôi phục database Interbase/Firebird (.gdb, .ib, .fdb) bị lỗi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

🖼️ Remo Recover 1.0 Khôi phục dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Remo Software
 • Remo Recover là một phần mềm chuyên nghiệp cho phép người dùng nhanh chóng khôi phục dữ liệu từ các phân vùng bị mất hoặc bị định dạng hay ổ cứng được tái phân vùng.
 • windows Version: 1.0.0.15
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.957

🖼️ TopLang OE Backup 5.0 Công cụ sao lưu MS Outlook và Outlook Express

🖼️
 • Phát hành: TopLang software studio
 • OE Backup là công cụ Backup dùng cho các ứng dụng quản lý email như Outlook, Outloot Express, Windows Mail và các ứng dụng tương tự.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 109
Xem thêm Khôi phục dữ liệu