iDisksoft Data Recovery 2.6

Link Download iDisksoft Data Recovery chính:

🖼️ O&O MediaRecovery 10.0 Khôi phục tập tin media nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: O&O Software
 • O&O MediaRecovery là chương trình hữu ích giúp người dùng nhanh chóng khôi phục tập tin ảnh, nhạc và video bị mất hoặc xóa mà không gặp phải khó khăn nào.
 • windows Version: 10.0.117
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.007

🖼️ SysTools Exchange BKF to PST

🖼️
 • Phát hành: Systools software
 • Exchange BKF to PST là công cụ dùng để nhập dữ liệu từ các tập tin Exchange .EDB, .STM và .LOG được sao lưu khi Exchange hạn chế người sử dụng truy cập dữ liệu hoặc khi NTBackup không thể mở và truy cập dữ liệu từ tập tin Exchange BKF.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 311

🖼️ Recovery for OneNote Sửa và khôi phục file OneNote bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • Recovery for OneNote là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ bạn sửa và khôi phục các file OneNote (.one) bị lỗi. Sau đó, dữ liệu đã khôi phục sẽ được lưu trữ vào file OneNote mới.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 320

🖼️ Zeta Uploader

🖼️
 • Phát hành: zeta software
 • Zeta Uploader là một dịch vụ trực tuyến miễn phí cho phép bạn gửi file lớn qua email, thậm chí nếu tập tin đính kèm vượt quá giới hạn người nhận.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ Diskinternals MySQL Recovery Khôi phục database của MySQL

🖼️
 • Phát hành: DiskInternals Research
 • Diskinternals MySQL Recovery là công cụ hỗ trợ administrators database trong việc khôi phục và sửa các cơ sở dữ liệu MySQL trong định dạng MyISAM và InnoDB.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 751
Xem thêm Khôi phục dữ liệu