Internet Privacy Protection 1.0

Link Download Internet Privacy Protection chính:
🖼️
 • Dark Files

 • Dark Files có thể bảo vệ các file dữ liệu của bạn được an toàn. Bạn có thể chọn ai được phép truy cập những file gì trên máy tính của bạn. Chương trình cung cấp ba mức bảo vệ phù hợp với người dùng: "Hidden", "Read Only", "Full Control".
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • 1st Screen Lock

 • 1st Screen Lock là một công cụ bảo vệ màn hình cho phép bạn khóa lại màn hình khi khởi động hoặc khi bạn rời khỏi máy.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • ACleaner Làm sạch dấu vết truy cập Internet

 • ACleaner 3.6 là một phần mềm giúp bạn làm sạch dấu vết truy cập Internet, các thao tác máy tính, và các mục registry không hợp lệ một cách dễ dàng và an toàn...
 • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu
🖼️
 • USBSE Pro

 • USBSE Pro là công cụ có thể chặn thiết bị USB không đáng tin cậy. Nó có thể bảo vệ người dùng chống lại nạn trộm danh tính đang phổ biến hiện nay.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WinGuard Pro

 • WinGuard Pro ngăn cấm người khác mở chương trình không mong muốn, khóa các thành phần quan trọng của hệ thống, mã hóa ổ đĩa/thư mục/file.
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật